Dlaczego MigraKim jesteśmyNasz zespół


Jeśli Migra, wszystko gra.

Migra Szkolenia jest marką należącą do firmy Migra Sp. z o.o., która posiada 15-letnie doświadczenie w edukacji informatycznej oraz tworzeniu oprogramowania. Zakres merytoryczny szkoleń oraz testów sprawdzających wiedzę oparty jest na naszej praktycznej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu w zakresie dydaktyki informatyki autorki podręczników Grażyny Koby.

Zakres działalności firmy Migra Sp. z o.o.:

Schemat działalności spółkiPrawo OptivumMars-EdvMigra
Szkolenia z informatyki
dla dzieci, osób dorosłych, firm i szkół.
Wydawnictwo podręczników
do przedmiotów informatycznych autorstwa m.in. Grażyny Koby.
Oprogramowanie dla kin
stworzone we współpracy z niemiecką firmą Mars EDV.
System internetowej informacji prawnej
dla szkół sprzedawany przez spółkę VULCAN i na bieżąco aktualizowany przez firmę Migra.

Copyright © Migra