Dlaczego MigraKim jesteśmyNasz zespół


Grażyna Koba

Grażyna Koba

ekspert merytoryczny, szkolenia

Autorka podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej), informatyk, były nauczyciel i doradca metodyczny informatyki z wieloletnią praktyką.

Od 1987 roku zajmuje się edukacją informatyczną, aktywnie uczestnicząc w pracach nad jej rozwojem w Polsce.

Utworzyła pierwszą w byłym województwie wrocławskim klasę o profilu informatycznym (LO nr XIV we Wrocławiu). Jej uczniowie zdobywali wielokrotnie wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach informatycznych, krajowych i międzynarodowych.

Doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi sprawiają, że zna ona ich zainteresowania i potrzeby. Dla wielu osób jest autorytetem z dydaktyki informatyki. Cenią jej komunikatywność, chęć udzielania pomocy, życzliwość.

Dar pedagogiczny, atrakcyjny i przejrzysty sposób mówienia i pisania nawet o trudnych zagadnieniach powoduje, że zakres merytoryczny zajęć przygotowanych przez Grażynę Kobę jest łatwy do przyswojenia.

Marta Skała-Kowalczyk

szkolenia

Nauczycielka matematyki i informatyki z ponad 20-letnim stażem. Od 1997 roku współpracuje z firmą Migra w zakresie tworzenia podręczników do informatyki oraz materiałów metodycznych i dydaktycznych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i kursów osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadziła między innymi szkolenia dla nauczycieli organizowane przez wydawnictwo Migra (Algorytmika i programowanie, Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, Edycja tekstów) oraz przez DC Edukacja (Intel – nauczanie ku przyszłości).

Katarzyna Koba

Katarzyna Koba

zarządzanie projektem

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego, które zdobyła pracując w firmie doradczej PwC. Specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem pracowników, przygotowywaniu programów szkoleń, zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwach oraz zarządzaniu talentami.

Skończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie.

Z informatyką związana jest od wczesnej młodości - skończyła klasę matematyczno-informatyczną w LO nr III we Wrocławiu oraz współpracowała przy tworzeniu podręczników do informatyki autorstwa Grażyny Koby.


Copyright © Migra